973 050 285 direccio@icad.cat

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

Oferim un programa de gimnàstica personalitzat.

• Servei d’atenció a les activitats bàsiques de la vida diària

Suport i manteniment, prevenció i millora de la capacitat funcional, en la deambulació, alimentació, incontinència d’esfínters, vestir-se, desvestir-se, etc.

• Servei d’higiene

Conjunt d’activitats per a detectar i garantir les condicions de neteja i higiene dels residents i del personal, en els espais físics i en els materials.

• Atenció a les activitats instrumentals de la vida diària

Servei de suport , manteniment, prevenció i millora de la capacitat funcional dels nostres residents.

• Adaptació de l’entorn

Activitats que permeten dotar la persona depenent del màxim d’autonomia.

• Programes específics de prevenció

• Prevenció de problemes de nutrició

Conjunt d’activitats per donar cobertura a les necessitats nutricionals detectades i descrites en el PAI de cada resident. Es realitza la planificació dels menjars pel tal de prevenir problemes de nutrició i en el cas que sorgeixen donar la resposta més adequada.

• Prevenció d’incontinència d’esfínters

• Prevenció d’úlceres

• Prevenció de caigudes

• Prevenció de síndrome d’immobilitat

Conjunt d’activitats per a establir la sistemàtica d’atendre i satisfer la necessitat del resident en els seus desplaçaments en l’interior i exterior de la residencia.

• Programes de manteniment i reeducació funcional

Manteniment de l’autonomia mitjançant la reeducació funcional del resident.

NOTÍCIES

Vídeo fotogrfies 2019

Vídeo fotogrfies 2019

Vídeo fotografies 2019 Per a poder descarregar-vos el vídeo amb totes les fotos que hem fet durant el 2.019, clickeu al següent enllaç. Aquest link estarà actiu fins al proper 9 de febrer de 2.020 Enlace de descarga...

llegir més
CARNAVAL

CARNAVAL

Carnaval. Aquest any hem sorprés als nostres residents disfraçant-nos d'abella Maya i Willy.   [ Tornar a l'índex de notícies ]

llegir més