973 525 904 // 690 789 945 direccio@icad.cat

Benvinguts a Residència ICAD

Institut Catalá d’Assisténcia Domiciliária

- Un espai de vida -

Benvinguts a Residència ICAD

Institut Catalá d’Assisténcia Domiciliária

- Un espai de vida -

Benvinguts a Residència ICAD

Institut Catalá d’Assisténcia Domiciliária

- Un espai de vida -

Benvinguts a Residència ICAD

Institut Catalá d’Assisténcia Domiciliária

- Un espai de vida -

Benvinguts a Residència ICAD

Institut Catalá d’Assisténcia Domiciliária

- Un espai de vida -

Benvinguts a Residència ICAD

Institut Catalá d’Assisténcia Domiciliária

- Un espai de vida -