973 050 285 direccio@icad.cat

Sala d’estar

Sala d'estar - Residència ICAD - Institut Catalá d'Assisténcia Domiciliária